Najdete nás na Facebooku

EN

CZ

       

 
10.08.2017 | EU se podílí na vzdělávání
 
 

IRISA, výrobní družstvo, realizují pro své zaměstnance a partnery projekt pod názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti IRISA, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 • Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005138
 • Název programu: Operační program Zaměstnanost
 • Příjemce: IRISA, výrobní družstvo.
 • Rozpočet projektu: 1.037 140,00 Kč
 • Začátek realizace: 1. 3. 2017
 • Konec realizace: 28. 2. 2019
 • Délka projektu: 24 měsíců

Hlavním cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy prostřednictvím zvyšování znalostí i praktických dovedností zaměstnanců, zlepšení jejich dovedností a kompetencí a zpřístupnění dalšího vzdělávání.
V rámci projektu bude proškoleno 49 zaměstnanců, z toho 6 zaměstnanců ve věku nad 54 let, kteří zastávají pozice top manažerů, středního managementu, mistrů a výkonných pracovníků.

Jednotlivé vzdělávací moduly tzv. aktivity tvoří šest klíčových oblastí pro profesní i osobnostní rozvoj našich zaměstnanců:

 • obecné IT
 • specializované IT
 • účetní, ekonomické a právní kurzy
 • měkké a manažerské dovednosti
 • technické a jiné odborné vzdělávání
 • interní lektor

 

 

 

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY ?

Zašlete nám poptávku